Site icon Audyt dostępności cyfrowej WCAG – Fundacja Strefa Innowacji

Oferta – WCAG 2.1

Audyt dostępności cyfrowej w oparciu o standard WCAG 2.1

Jak wykonujemy audyt cyfrowy zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1?

Audyt wykonujemy w oparciu o kryteria standardu WCAG, które zostały objęte „Ustawą o dostępności cyfrowej”.

W trakcie audytu:

  • Sprawdzamy strukturę i hierarchię strony oraz możliwość nawigacji po elementach serwisu bez użycia myszki komputerowej. Przyglądamy  się kontrastom, opisom linków i obrazków, tabelkom, formularzom kontaktowym i materiałom do pobrania.
  • Wykonujemy audyt ekspercki przeglądając kod strony WWW w celu wykrycia błędów.
  • Korzystamy z narzędzi dedykowanych do sprawdzania elementów serwisu pod kątem spełniania części kryteriów standardu dostępności WCAG.
  • Korzystamy z pracy osób z niepełnosprawnościami, które jako praktycy sprawdzają stronę przy użyciu specjalnych technologii  asystujących.
  • Przygotowujemy raport z audytu, w którym szczegółowo opisujemy rozbieżności w stosunku do standardu dostępności.

Zapytaj o wycenę

Exit mobile version