fbpx

Rekomendacje

Potwierdzam, że Fundacja Strefa Innowacji, przeprowadziła audyt dostępności cyfrowej nr 2 W Szczecinie http://sosw2.szczecin.pl/ pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 objętych Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prace objęte umową zostały wykonane prawidłowo, z należytą starannością, w terminie przewidzianym w umowie. Mając na uwadze powyższe, uznaję prace za zakończone i dokonuję odbioru końcowego, dziękując za rzetelność usługi i profesjonalizm. Jednocześnie wyrażam przekonanie, że powyższy audyt i wskazówki w nim zawarte będą stanowiły kolejny krok w kierunku poprawy jakości, a tym samym dostępności naszej placówki dla osób z niepełnosprawnościami. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Polecam współpracę z Fundacja Strefa Innowacji w zakresie audytów dostępności cyfrowej.

Z poważaniem

DYREKTOR,

mgr Paweł Szulerecki

Rekomendacje można pobrać tutaj

Miszczak

FREE
VIEW